Accidentally Possessive Part 08

posted on 13 Dec 2011 15:18 by asuka-jan in Accident

Title: Accidentally Possessive
Part: 08
Casts: Basic KA
Author: Asuka
Rate: still G

 

ระหว่างรอคู่หมั้นหนุ่มอยู่ในรถ คาซึยะใช้เวลาว่างที่ไม่คิดว่าจะมีไปกับการอ่านโปรแกรมทัวร์สลับกับชะเง้อคอมองหาคู่นัด ความไม่เคยชินกับการรอคอย ทำให้ชื่อสถานที่ท่องเที่ยวที่มองผ่านตาไปไม่รู้กี่ครั้งไม่ซึมซับเข้าสู่สมอง พอทนไม่ไหวเข้าหนุ่มน้อยก็บอกให้คนขับของที่บ้านดับเครื่อง ส่วนตัวเองลงมายืนพิงอยู่ทางด้านนอก

 

คิ้วเรียวถูกเจ้าของใบหน้าสวยปั้นให้มากองกันอยู่ตรงกลางหน้าผาก อกใจกรุ่นไปด้วยถ้อยคำแสบๆ คันๆ เตรียมไว้ต้อนรับคนไม่รักษาเวลา

 

คิดไปแล้วก็นึกหงุดหงิดไม่น้อย อุตส่าห์กล่อมให้รถที่บ้าน